RSS

Chrzanowski maciej-szkolny słownik motywów literackich

Bądź pewny, że ona zawsze przyjdzie


Temat: JEŚLI KTOŚ CHCE TYLKO ZAPYTAĆ, A NIE KUPIĆ PREZENTACJĘ.
Markiewicz(hasło Ikar), Szkolny słownik motywów lit. Maciej Chrzanowski(hasło: literatura i jej wpływ),Słownik lit.posliej XIX wieku(hasło:marzenie romantyczne).Polonistka poleca mi również z serii "Biblioteka analiz literackich" opracowania np. "Kordiana" autorstwa Jarosława Maciejewskiego lub wstęp do "Kordiana" wydanego przez Ossolineum w cyklu Biblioteka Narodowa; to samo dotyczy innych tekstów np. "Dziadów" - w serii "Biblioteka analiz literackich" opracowanie Marii Cieślak-Korytkowskiej lub też wstęp do wydania...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=6988Temat: JEŚLI KTOŚ CHCE TYLKO ZAPYTAĆ, A NIE KUPIĆ PREZENTACJĘ.
Temat: Zjawy, duchy, sny. Omów ich funkcje na wybranych przykładach literackich I Literatura podmiotu: 1) Biblia - Stary i Nowy Testament (wybrane fragmenty) 2) Kochanowski Jan, Trendy, Warszawa: Wydanie Łuk, 2003, ... 2005, ISBN 83-7814-025-6 6) Witkiewicz Ignacy, W małym dworku, Poznań: Wydanie Zielona Sowa, 1997, ISBN 83-86740-63-9 7) Wyspiański Stanisław, Wesele, Warszawa: Wydanie Akant,1999, ISBN 83-7331-156-4 II Literatura przedmiotu: 1) Chrzanowski Maciej, Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa: Wydanie Skrypt, 2005, str.15-20, ISBN 83-229-2617-0 2) Falkowski Jacek, Duchy, zjawy, Warszawa: Wydanie Dom Wydawniczy Rebis, 1999, ISBN 567-54526-098-2 3) Kopaliński Władysław, Słownik Symboli, Wrocław: Wydanie...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=6988


Temat: JEŚLI KTOŚ CHCE TYLKO ZAPYTAĆ, A NIE KUPIĆ PREZENTACJĘ.
Witam czy jest to dobrze napisana bibliografia ? i czy zdążę omówić cala lit podmiotu w 15min ? Z6. Omów różne formy odwołań do Apokalipsy w literaturze, plastyce i filmie (np. ... 1. Bajda Justyna, Łoboz Małgorzata, Dies irae, [w:] Justyna Bajda, Małgorzata Łoboz, Leksykon literatury polskiej. Młoda Polska, Wrocław 2004, s.34-35 2. Bianco David, Demony jak żywe, [wtego:] Bruegel Tom 34, Warszawa 2006, s.56-61 3. Bosing Walter, Sąd Ostateczny, [wtego:] Tom 16. Dzieła wszystkie Bosch, Warszawa 2005, s.33-44 4. Chrzanowski Maciej, Biblia – Apokalipsa św. Jana, [wtego:] Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa 2003, s.130-131 5. Wilczycka Danuta, Biblioteczka...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=6988