RSS

Charakterystyka bohaterów Makbeta

Bądź pewny, że ona zawsze przyjdzie


Temat: Plan prezetacji
Imie , nazwisko i klasa : ............................................. Temat pracy : Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów problem na przykładach wybranych utworów. I. Literatura podmiotu: 1. Mickiewicz , Adam : Pan Tadeusz. Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik".Warszawa 1954. 2. Prus , Bolesław : Lalka. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1972. 3. Szekspir , William : Makbet. Wydawnictwo Łódzkie. Łódź 1984. ISBN 83-218-0386-5. 4. Żeromski ... Jarosław : "Makbet" Williama Shakespeare'a. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1989. ISBN 0519-79293. 3. Łempicka , Zofia : Mały słownik języka polskiego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1969. 4. Romankówna , Mieczysława ... c. Określenie przyczyn metamorfozy bohaterów literackich. 2. Rozwinięcie : . "Makbet" Williama Szekspira a. Charakterystyka Makbeta i jego historia. b. Metamorfoza Makbeta pod wpływem żądzy władzy i sugestii żony. c. Upadek moralny bohatera i jego śmierć. d. Funkcja metamorfozy bohatera w omawianej tragedii Szekspira. . "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza a. Charakterystyka Jacka Soplicy i jego życiorys : nieszczęśliwa miłość, zabicie Horeszki. b. Metamorfoza Jacka ( z zawistnego Sarmaty w pokornego mnicha). c. Działalność Soplicy jako emisariusza. d. Odkupienie win i śmierć bohatera. e. Sens przemiany Jacka w epopei. . "Lalka" Bolesława Prusa a. Życie Wokulskiego przez poznaniem Izabeli: praca w winiarni, nauka, Syberia, powrót do Polski, małżeństwo. b. Przemiana Wokulskiego pod wpływem miłości. c. Dalsze losy bohatera i jego kolejna przemiana. . "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego a. Historia Cezarego Baryki. b. Przemiana Cezarego pod wpływem rewolucji. c. Opowieści Seweryna Baryki o Polsce - kraju szklanych domów. d. Cezary w Warszawie. e. Kształtowanie się poglądów młodego bohatera, sens jego przemian w powieści. 3. Podsumowanie : a. Określenie sensu metamorfozy bohatera w omówionych dziełach, metamorfoza jako zjawisko nieuniknione, towarzyszące nam każdego dnia. IV. Materiały pomocnicze : 1. Karta cytatów....
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=9270